Bingsjöstämman lever!

Det är 45 år sedan det började arrangeras spelmansstämma i Bingsjö. Det var Knis Karl Aronson som då var en nyckelperson för folkmusik i Sverige och som var den självklara ledaren för Bingsjöstämman. En sann ambassadör för folkmusiken, en spelman och en god organisatör. Han hade förmågan att kommunicera med människor oavsett bakgrund. Med bonden på bondensvis och med de lärde på de lärdes vis. Detta gjorde att han lyckades föra in folkmusiken in i finrummet på ett sätt som har fått stor betydlelse för folkmusikens ställning i kultur-Sverige idag.

Kniskalle 100 år

I år firas hans 100 års-jubileum och detta med ett speciellt tema för konserterna under årets stämma. Stämman är också precis som vanligt, en folkfest där det är musiker, dansare och vanliga åhörare som är de viktigaste ingredienserna.