Porträtt: Knis Karl Aronsson

Knis Karl Aronsson föddes den 28:e september 1913. Knis Karl har haft en stor och betydande roll för folkmusiken i Sverige under sin livstid då han var förste ordförande i Dalarnas Spelmansförbund 1943-80, och var även med och grundade Sveriges Spelmäns Riksförbund där han även där var ordförande 1947-77. Aronsson var från början verksam som kommunalingenjör i Leksand under 22 år tills han tillträdde en unik befattningsposition som kulturintendent, vars uppgift var att dokumentera musiken i Dalarna. 3 år innan sin död 1980 så valdes Knis Karl Aronsson in som ledamot vid den anrika Kungliga Musikaliska Akademien.

Knis Karl verkade för att folkmusiken skulle sprida sig runtom i landet via såväl levande musik vilken utfördes av olika spelmanslag, samt genom medier som nyhetstidningar och radio. Aronsson var väldigt begåvad såväl med sång och som spelman och hade en mycket bred och djup repertoar av visor och låtar som väckte stort intresse hos allmänheten.

Ur det svenska visarkivet har man tagit fram inspelningar med Knis Karl som gjorts till en cd-skiva, vilken följer med boken Knis Karl som ges ut av Dalarnas museum. Vid boksläppet vid Leksands kulturhus så hyllades Aronsson med en stor jubileumskonsert där de främsta spelmännen och vissångerskorna deltog.  

Knis Karl Aronsson är sannerligen en av våra kulturella legender inom folkmusiken som stärkt dess tradition och gjort den tillgänglig till en bred publik. Det är inte så konstigt att Dalarna där Aronsson verkade än i dag har en mycket stark och levande folkmusiktradition. Än idag så är det många som var med och minns Knis Karls spel och sång vilken nu lever vidare genom tidlösa inspelningar av visor och låtar som bär med sig historiens musikaliska vingslag generationer framåt.